SPREKERS
Sprekers Blok 1 - Het zorg(verzekerings)stelsel
Image

Prof. dr. Cees Wittens | Emeritus prof. dr. Veneuze chirurgie uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

Meer informatie volgt

Image

Prof. dr. Wim Groot | Hoogleraar Gezondheidseconomie, Universiteit Maastricht 

Prof dr. W. Groot (Wim) is sinds 1998 hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. Als hoogleraar gezondheidseconomie is hij verantwoordelijk voor het onderzoek en onderwijs op het terrein van de gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek richt zich met name op de financiering van zorg.

Naast hoogleraar gezondheidseconomie is hij sinds 2008 hoogleraar Evidence Based Education aan dezelfde universiteit. Van 2007 tot 2015 was hij kroonlid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Op dit moment is hij onder andere lid van de Raad van Toezicht van de Patientenfederatie, lid van de adviesraad zorg van de ING, voorzitter van het expertpanel van de Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties, voorzitter van de NWO Vidi commissie Recht en Bestuur, lid van de WODC begeleidingscommissie ‘Gevolgen voor het politiewerk van toegenomen mobiliteit en criminaliteit’ en associate partner van Ape. Hij ontving verschillende onderzoeksubsidies van NWO en de EU en heeft ruim 30 jaar ervaring in het verrichten van (contract)onderzoek.

Image

Prof. dr. Patrick Jeurissen | Hoogleraar betaalbare zorg aan Radboud Universitair Medisch Centrum en wetenschappelijk adviseur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Patrick werkte eerder voor de Raad voor Volksgezondheid en Zorg en het ErasmusMC, Patrick is een expert in het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid dat zich richt op het betaalbaar houden van zorg. Hij is (co)-auteur van twee boeken, circa 75 artikelen en vele andere publicaties. Hij is een regelmatige spreker op (internationale) fora.  Patrick is lid van de stuurgroep van de divisie zorg van de OECD; en was eerder adviseur voor de EU, WHO op het terrein van strategische zorghervormingen. Hij adviseerde ook de regeringen van Finland, Oostenrijk en Zwitserland over deze zaken. Zijn dissertatie bevatte een institutioneel economische analyse van commerciële ziekenhuizen in verschillende landen. In 2018 verscheen onder zijn redactie het handboek “Betaalbare zorg” bij SDU.

Image

Dr. Marc Pomp | Gezondheidseconoom, MP economische beleidsanalyses 

Dr. Marc Pomp, is sinds 1 januari 2008 werkzaam als zelfstandig adviseur en onderzoeker op het terrein van de gezondheidseconomie. Daarvoor werkte hij sinds 1998 in verschillende functies bij het Centraal Planbureau, waaronder die van programmaleider zorg. Tot zijn opdrachtgevers behoren onder meer het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM, farmaceutische bedrijven en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Andere onderzoeksbureaus vragen hem regelmatig om als extern expert tijdelijk deel uit te maken van een onderzoeksteam.

Marc Pomp verzorgt tevens een collegecyclus van zeven ochtenden voor de Health MBA van de Amsterdam Business School over het Nederlandse zorgstelsel. Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften over uiteenlopende onderwerpen op het terrein van de Nederlandse zorg en de werking van het Nederlandse zorgstelsel. In 2010 verscheen zijn boek over de baten van de zorg, met als titel ‘Een beter Nederland: De gouden eieren van de gezondheidszorg’. Een nieuw boek over de economie van dure geneesmiddelen is in voorbereiding.

Image

Drs. Georgette Fijneman | Directievoorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en lid van het Comité van Aanbeveling bij de Stichting Leven en Financiën (LEF).

Hiervoor was ze als onafhankelijk adviseur én vanuit verschillende directieposities (onder andere SNS Bank, SNS Reaal, Zwitserleven, Achmea) betrokken bij grote transities in de financiële sector. Ze gelooft in de kracht van verbinding en zoekt bij voorkeur naar samenwerking. Ze studeerde Economie aan de Universiteit van Rotterdam.

Image

Ghislaine Steenberghe | Senior Zorginkoper Cure Zorg en Zekerheid

Meer informatie volgt
Image

Dr. Lonneke Timmers, P | PharmD, PhD 

Lonneke Timmers is in 1998 afgestudeerd als apotheker en heeft daarna in de openbare farmacie gewerkt. In 2006 heeft ze de poliklinische apotheek van VU medisch centrum opgericht. Ze heeft daar gewerkt als hoofd van de poliklinische apotheek t/m eind 2012. In 2016 is ze gepromoveerd op het onderwerp Therapietrouw en patiëntervaringen bij het gebruik van orale oncolytica. In 2013 heeft ze de overstap gemaakt naar de zorgverzekeraar. Bij Menzis was ze verantwoordelijk voor het inkoopbeleid, de prijzen en afspraken met ziekenhuizen over dure geneesmiddelen. Ze heeft Biosimilars Nederland opgericht, en de samenwerking tussen zorgverzekeraars onderling en met ziekenhuizen op het gebied van dure geneesmiddelen. Ze was lid van de commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (cieBAG) en het onderhandelteam van de gezamenlijke zorgverzekeraars. Sinds 2019 werkt ze bij Zorginstituut Nederland. Ze is secretaris van de wetenschappelijke adviesraad (WAR) en strategisch adviseur verzekerde zorg. Ze richt zich op innovatie en ontwikkeling, toekomstbestendig pakketbeheer, oncologie en weesgeneesmiddelen, en is betrokken bij diverse projecten zoals Regie op Registers DGM.

 
 
Sprekers Blok 2 - Innovaties in de Zorg
Image

Martijn Aslander | Stand-up filosoof en verbinder van mensen, informatie en ideeën. 

Ook is hij mede-auteur van de boeken Easycratie en Nooit Af. En recentelijk is zijn boek Hoe bouw je een Hunebed verschenen. Zowel in zijn publicaties als op het podium laat hij de ongekende mogelijkheden zien van de huidige netwerksamenleving voor mens en arbeidsmarkt.

Image

Prof. dr. ing. Peter van der Spek | Hoogleraar en hoofd van de afdeling bio-informatica van het Erasmus MC

Peter is benoemd tot hoogleraar en is hoofd van de afdeling bio-informatica van het Erasmus MC. Hij promoveerde in 1995 op het gebied van moleculaire carcinogenese bij het klonen van predispositie-kankergenen.

Van der Spek heeft 6 jaar farmaceutische ervaring bij Akzo-Nobel en Johnson & Johnson en heeft verschillende internationale academische benoemingen in Japan, Australië en de VS. De bio-informatica groep in het Erasmus MC richt zich op de ondersteuning van datamining en analyse. Deze expertise wordt gebruikt voor fundamenteel onderzoek, moleculaire diagnostiek, moleculaire beeldvorming, (forensische) moleculaire biologie en ondersteuning van klinische proeven. Het Erasmus MC is een van de grootste medische centra in Nederland.

Image

Prof. dr. Leonard Witkamp MD | Chief Executive Officer, Ksyos

Dhr. Dr. Leonard Witkamp (1960) is opgeleid tot arts aan het VUmc, heeft zich gespecialiseerd tot dermatoloog en is gepromoveerd aan het AMC te Amsterdam. In 2014 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Met onderwijs en onderzoek wil hij de plaats van telemedicine in de zorg verankeren.

Gedurende zijn jaren als praktiserend dermatoloog te Amsterdam besefte hij de noodzaak tot meer efficiëntie in de gezondheidszorg. Dit leidde ertoe dat hij in 2000 de onderzoeksorganisatie KSYOS Health Management Research oprichtte, waarmee hij TeleMedicine diensten onderzocht en ontwikkelde om het primaire zorgproces efficiënter te maken. De succesvolle ontwikkeling die hieruit voortvloeide had tot resultaat dat Witkamp in 2005 Ksyos oprichtte, de eerste virtuele zorginstelling in Nederland.

Image

Hugo te Kaat | Innovation Catalyst Moonshot Team, Coöperatie VGZ

Hugo is binnen VGZ verantwoordelijk voor de ontwikkeling van innovatieve klantproducten. Co-creatie met de uiteindelijke gebruiker staat daarbij voorop.

Hugo heeft daarnaast een passie voor technologie en de impact die het heeft op mens en maatschappij.

Image

Dr. Nicky Hekster | EMEA Technical and Business Development Lead IBM Watson Health

Na een decennium als Technical Leader Healthcare & Life Sciences bij IBM Benelux en als IBM Watson-ambassadeur te hebben gefungeerd, werkt Nicky Hekster nu pan-Europees voor IBM Watson Health. Hij concentreert zich op daarbij op ontwikkeling en validatie van oplossingen t.b.v. uitdagingen in de gezondheidszorg en de levenswetenschappen.

Naast eHealth en Big Data is hij een expert in het toepassen van AI-technologie op het volledige ecosysteem van betrokkenen in de gezondheidszorg. Hij is geïnspireerd door het verschil dat technologie kan maken om de gezondheidszorg en onderzoek te verbeteren.

Van 2010 tot 2014 was hij voorzitter van IHE Nederland (Integrating the Healthcare Enterprise), in welke hoedanigheid hij heeft bijgedragen aan het gecoördineerde gebruik van Zorg ICT-standaarden in Nederland voor regionale en nationale uitwisseling van medische informatie.

Nicky treedt regelmatig op als gastdocent aan universiteiten en hogescholen en is een veelgevraagd spreker of voorzitter op nationale en internationale conferenties en masterclasses.

Hij is executive professor aan de TIAS School for Business and Society, verantwoordelijk voor de track Business Analytics & Intelligence in het MSc MBA-programma.

Hij studeerde wiskunde en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij op een onderwerp uit de zuivere wiskunde promoveerde.

Image

Prof. dr. Eveline Wouters | Hoogleraar ‘Succesvolle technologische innovaties in de zorg’, Tilburg University | Lector Health Innovations and Technology, Fontys Paramedische Hogeschool

Eveline Wouters is professor aan Fontys Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen, School of Allied Health Professions en aan Tilburg University, School of Social and Behavioural Science, Department of Tranzo. Ze is voorzitter van technologische en sociale innovaties, met een focus op acceptatie en implementatie van technologie in de chronische gezondheidszorg. Afgezien daarvan zijn het ontwikkelen van nieuwe technologische toepassingen in co-creatie met stakeholders en de toegankelijkheid van technologie haar onderzoeksthema’s. Naast haar onderzoek en onderzoek gerelateerd werk, is Eveline lid van de raad van toezicht van twee zorgorganisaties in Nederland, lid van de programmaraad zorgvernieuwing Psychogeriatrie en is (co) auteur van verschillende boeken over gezondheidszorg, technologie en design.

Image

Drs. Gelle Klein Ikkink | Programmadirecteur Innovatie & Zorgvernieuwing, ministerie van VWS

Na studie bedrijfskunde (Interfaculteit Delft) werkzaam als secretaris bij de Nederlandse Vereniging voor Management (NIVE). Vanaf 1985 werkzaam in verschillende functies op financieel-economisch terrein bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Van 2000-2006 hoofd van het Projectbureau Zorgstelsel bij VWS. Het projectbureau coördineerde de vernieuwing van het zorgstelsel en de invoering van de Zorgverzekeringswet. Daarna plaatsvervangend directeur en vanaf 1 februari 2008 directeur Zorgverzekeringen.

Vanaf 1 november 2014 programmadirecteur Innovatie & Zorgvernieuwing bij VWS.

Image

Sjoerd Emonts MSc | Adviseur strategie- en innovatiebureau BeBright

Sjoerd Emonts werkt als adviseur bij strategie- en innovatiebureau BeBright. Met kwalitatieve en kwantitatieve analyses begeleidt hij klanten bij het maken van strategische keuzes. Ook helpt hij hen bij het ontwikkelen van hun visie en innovatieagenda. Sjoerd is o.a. betrokken bij Diagnose Transformatie en Diagnose Voeding & Gezondheid. Daardoor is hij op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg die zorgtransformatie noodzakelijk maakt en de technologie die zorginnovatie mogelijk maakt. Als auteur van de jaarlijkse publicatie Zorg Enablers brengt hij al enkele jaren de meest relevante technologische ontwikkelingen voor de zorg in kaart.

Image

Dr. Hans C. Ossebaard | Adviseur innovatie bij Zorginstituut Nederland en Guest Lecturer, Amsterdam UMC

Dr. Hans C. Ossebaard werkt als adviseur innovatie bij Zorginstituut Nederland waar hij de bijdrage van digitale technologie aan zinnige zorg en zorgkwaliteit tracht te bevorderen, o.m. via www.zorgvoorinnoveren.nl. Hij is daarnaast als guest-lecturer verbonden aan de afdeling Medische informatica (Amsterdam University Medical Centers) en was tussen juni 2019 en april 2020 werkzaam bij de Sociaal-Economische Raad. Hij publiceerde over een breed scala aan onderwerpen en is de laatste tijd vooral geïnteresseerd in innovatieve oplossingen die bijdragen aan verduurzaming van de zorg en het verminderen van de ecologische voetafdruk in het licht van klimaatverandering en milieuvervuiling.

Sprekers Blok 3 - Zorg en politiek
Image

Drs. Diana Monissen | voorheen Lid Raad van Bestuur Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Meer informatie volgt

Image

Drs. Ivo van Dijk | Lid Raad van Bestuur, ONVZ Zorgverzekeraar

Meer informatie volgt

Image

Drs. Peter van Keulen | Managing Partner / Oprichter Public Matters

Met meer dan 25 jaar werkervaring op en rond het Binnenhof beschouw ik mijzelf als allround adviseur public affairs, lobby en stakeholder management. Daarbij fungeer ik als persoonlijk klankbord voor ondernemers en belangenbehartigers, ondersteun cliënten in uiteenlopende sectoren, en geef lezingen, trainingen en workshops, onder andere op de Campus Den Haag Universiteit Leiden.

Persoonlijk

Vanaf het moment dat ik startte met Public Matters in 2001 is het bureau doorontwikkeld tot een bureau met gespecialiseerde allround adviseurs: gespecialiseerd in een niche van belangenbehartiging en allround qua sectoren. Zelf probeer ik exponent te zijn van dat profiel. Mij kan je wakker maken voor een goed gesprek over het managen van een complex vraagstuk dat eigenaarschap kent van vele stakeholders. Net als voor een discussie over het pa-vak. Of om een lezing te geven aan mensen met interesse in de politieke en de manier hoe besluitvorming echt werkt. Het is een voorrecht om in Den Haag mijn vak uit te oefenen. Naast mijn dag-tot-dag werk beschouw ik het als mijn verantwoordelijkheid om opgedane kennis ten dienste te stellen van het publieke belang. Zeilen is mijn andere passie.

Image

Dr. Marcel Canoy | Adviseur Autoriteit Consument & Markt

Meer informatie volgt

Image

Bob van Pareren | Lid Eerste Kamer JA21

Bob van Pareren is werkzaam geweest op top management niveau in de zorg. In zowel de farma/geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en revalidatie/mobiliteits hulpmiddelen. In diverse branche verenigingen verschillende bijdragen geleverd. 

Image

Joba van den Berg | Tweede kamerlid CDA

Joba (1958) is sinds haar 18e jaar lid van het CDA en was voor het CDA o.a. voorzitter van de Visiegroep Werk & economie. Ze zit sinds 23 maart 2017 in de Tweede Kamer en is woordvoerder voor: medische zorg (en dus ook corona), GGZ, gehandicaptenbeleid, post, telecom, vitale sectoren.

Zorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn, ook in de regio. Daartoe heeft Joba in januari 2019 haar initiatiefnota Zorg in de regio gepresenteerd. In debatten en werkbezoeken door het hele land van Stadskanaal tot Sluis en van Alkmaar tot Winterswijk vraagt ze aandacht voor de bereikbaarheid van zorg.

Met betrekking tot beschikbaarheid heeft ze voorstellen gedaan om geneesmiddelentekorten aan te pakken. Betaalbaarheid is het derde aandachtspunt want zonder betaalbaarheid verdwijnt de solidariteit tussen mensen. Het CDA hecht daaraan want solidariteit is naast publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap één van de vier uitgangspunten van het CDA.

In haar maidenspeech heeft Joba al gepleit voor een betere bescherming van de vitale sectoren: waterkeringen, de haven van Rotterdam, Schiphol, bruggen en tunnels, drinkwatervoorziening, digitale overheid, landbouwgronden, ziekenhuizen, het energienetwerk etc. dienen extra beschermd te worden. Ook het nieuwe 5G netwerk is een vitale sector waaraan ze strenge eisen wil stellen aan de beheerders en hun leveranciers.

Ze heeft in Brussel en diverse steden in Nederland gewoond maar sinds haar huwelijk met Hans in 1996 woont ze in Goes (Zeeland).

Voor haar werk in de Tweede Kamer, was Joba werkzaam in het bedrijfsleven. Ze heeft gewerkt bij zowel het grootbedrijf (Unilever) als het MKB, zowel nationaal als internationaal. Altijd in functies op gebied van HR en arbeidsverhoudingen zowel in fabrieken als in staffuncties.
Van oktober 2008 tot aan haar beëdiging als kamerlid in maart 2017 was ze directeur sociale zaken & ledenservice bij Bouwend Nederland. Onderhandelingen over de Bouw-Cao en overleg met vakbonden over de diverse paritaire fondsen waren daarbij een groot deel van haar werk.

Joba heeft haar gymnasium-B diploma behaald in Utrecht, het HBO-diploma facilitymanagement in Deventer en daarna heeft ze haar doctoraal internationale economie behaald in Tilburg.

Image

Rens Raemakers | kamerlid D66

Rens Raemakers, 29 jaar en afkomstig uit het Limburgse Leudal. Sinds maart 2017 is hij Tweede Kamerlid voor D66.

Zijn portefeuille is Medische Zorg, Geneesmiddelen, Jeugdzorg, Justitiële Jeugd en ”Vaccineren in de Kinderopvang”.

Image

Dr. Christiaan Schakel | Senior Inspecteur sectie VWS, Inspectie der Rijksfinanciën, Ministerie van Financiën

Christiaan Schakel werkt al ruim tien jaar op het snijvlak van zorgbeleid en financiën. Tussen 2009 en 2015 coördineerde Christiaan de financiële besluitvorming binnen het ministerie van VWS. Hij was als secretaris van de ambtelijke werkgroep Zorgkeuzes in Kaart in 2015 en 2020 betrokken bij de uitwerking van een breed scala aan beleidsopties voor de zorg. De eindrapporten dienden als input voor de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. In 2020 promoveerde Christiaan op de budgettaire beheersbaarheid van de collectieve zorg. Hij onderzocht onder andere de rol van begrotingsbeleid en begrotingsregels op de uitgavenontwikkeling. Christiaan werkt momenteel binnen de sectie VWS als dossierhouder voor de langdurige zorg.

 
Sprekers Blok 4 - Leiderschap in de zorg
Image

Prof. dr. Mark Van Houdenhoven | Voorzitter RvB, Sint Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg, Radboud Universiteit.

Voorzitter Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit.

Sinds 2004 is Mark Van Houdenhoven als bestuurder verbonden geweest aan diverse ziekenhuizen. Hij promoveerde in 2007 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het thema zorglogistieke bedrijfsvoering. 

Image

Mariëlle Bartholomeus
Raad van Bestuur Rivas

Meer informatie volgt

Image

Hans Nieuwenburg | Oud-Olympiër en Teammanager Nederlandse waterpolomannen

Hans speelde twaalf jaar in het Nederlands waterpoloteam en werd als speler en coach van Polar Bears Ede in totaal zeven keer landskampioen. Hij nam als sporter deel aan de Olympische Spelen van Barcelona en Atlanta en was daarna negen keer in een andere rol namens NOC*NSF actief bij de Spelen. Hans gaat ook mee naar Tokyo 2020 als een van de persvoorlichters van TeamNL en is tevens een stuwende kracht achter de Olympische missie van de Nederlandse waterpolomannen. Daarnaast ondersteunt en coacht hij individuele topsporters met een Olympische droom.

Kortom: Hans leeft voor de vijf Olympische ringen en combineert zijn kennis van topsport en teamdynamiek met de lessen van ruim 25 jaar zelfstandig ondernemerschap en de drijfverenanalyses van Profile Dynamics®.

Image

Dr. Wouter Keijser MD, PhD | Organisatieadviseur en coach, Honours-docent en onderzoeker vakgroep Change Management & Organizational Behavior, Universiteit Twente

Specialist in de begeleiding van effectieve transformatie processen in de zorg. Als organisatieadviseur ondersteunt dr. Keijser organisaties en professionals in cultuurverandering en re-professionalisering die gepaard gaan met transformatie, dikwijls in de context van de complexe veranderopdracht van regionale zorgconsortia. Onder meer op basis van 15+ jaar ervaring met cultuurverandering en innovatie (m.n. e-health) programma’s in en buiten de Nederlandse zorg en zijn baanbrekend onderzoek op het gebied van (medisch) leiderschap, werkt Wouter Keijser als gepassioneerd innovatie-coach zowel op het niveau van beleidsvorming en besturing als dat van professionals en hun dagelijkse samenwerking. Binnen de wetenschap en consultancy hanteert en ontwikkelt Keijser evidence based strategieën en instrumenten op het gebied van collaboratieve governance, interdisciplinaire samenwerking en (medisch) leiderschap. Hij is gecertificeerd als (leiderschap) coach en daarnaast parttime verbonden als honours-docent en onderzoeker aan de vakgroep Change Management & Organizational Behavior (Universiteit Twente). Als onbezoldigd reviewer en adviseur is Keijser actief voor verschillende gremia, zoals de Europese Commissie, Ministerie van VWS en buitenlandse not-for profit organizaties in de zorg.

Image

Drs. Michel van Schaik, MScPH | directeur Gezondheidszorg bij Rabobank

Drs. Michel van Schaik, MScPH (1960) is directeur Gezondheidszorg bij Rabobank. Hij is sinds 1997 verbonden aan de Rabobank. Daarvoor is hij acht jaar werkzaam geweest in de zorgverzekeringsmarkt (KLOZ en Nuts/OHRA). Naast diverse vertegenwoordigingen op landelijk niveau was hij verantwoordelijk voor de zorgcontractering van ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Amsterdam en Den Haag. Hij is voorzitter van de Werkgroep Gezondheidszorg van de Nederlandse Vereniging van Banken en lid van de Commissie Gezondheidszorg van VNO-NCW. Van 2004 tot 2010 was hij lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Sinds 2011 is hij commissaris bij de Ondernemende Huisarts te Eindhoven.

Michel van Schaik is als gastdocent in financieringsvraagstukken in de gezondheidszorg al geruime tijd verbonden aan het Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg, de Universiteit van Tilburg (TRANZO), en de Nyenrode Business universiteit. Tevens is hij lid van de Innovatietafel Nieuwe Oude Dag, lid van de Adviesraad Zorg van MVO Nederland, lid van de adviescommissie Kwaliteit van Achmea en lid van het Comité van aanbeveling van het Keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuizen en Care for Cancer.

Hij is mede-initiatiefnemer en mede-auteur van Diagnose 2025- over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg (2010), Diagnose Diabetes 2025- over de toekomst van de Nederlandse diabeteszorg (2012) en Diagnose Zorginnovatie:; over technologie en ondernemerschap (2013), Goed Gevoed (2019).

Michel van Schaik studeerde in 1986 af aan de Universiteit van Amsterdam in de Tandheelkunde en voltooide in 1988 een Master of Science-opleiding aan de School of Public Health van de Universiteit van Californië te Los Angeles.

Michels ambitie is om een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig zorgstelsel in Nederland, waarbij klantwaarde écht centraal staat.

‘In Nederland hebben we de kennis, de industrie, de cultuur en het goede imago. Als deze kwaliteiten door ondernemerschap op de juiste wijze worden gecombineerd, kan Nederland een toonaangevende rol (blijven) spelen op het gebied van zorginnovatie. Zorg als collectieve waarde. Goed voor de kwaliteit van onze samenleving en goed voor het behoud van onze welvaart.’

Deze ambitie sluit goed aan bij het coöperatieve gedachtegoed van de Rabobank.

www.rabobank.nl

www.diagnose2025.nl

www.diagnosediabetes.nl

www.diagnosezorginnovatie.nl

TWITTER   @MichelvanSchaik

LINKEDIN  nl.linkedin.com/in/michelvanschaik

Image

Remco Bakker

Meer informatie volgt

Image

Carina Hilders

Meer informatie volgt

 
 
Sprekers Blok 5 - Brussel en de Nederlandse zorg

U brengt een werkbezoek aan het Europees Parlement, de Nederlandse Ambassade en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie. Diverse sprekers voor dit blok worden spoedig bekend gemaakt. 

Image
Image
Image
Sprekers Blok 6 - Duurzame zorg in Nederland
Image

Prof. dr. Robbert Huijsman | Hoogleraar Ouderenzorg, Erasmus Universiteit Rotterdam en Directeur/bestuurder, Geriant

Bestuurder van Geriant en hoogleraar Management & Organisatie van de Ouderenzorg bij de Erasmus School of Health Policy & Management, in Rotterdam.

Robbert heeft ruime ervaring als onderzoeker, adviseur, programmaleider, directeur en toezichthouder bij verschillende organisaties in zorg en welzijn. Hij is hoogleraar Management & Organisatie van de Ouderenzorg bij de Erasmus School of Health Policy & Management, in Rotterdam.

Image

Philip Idenburg, MSc MBA | Oprichter en Managing Director BeBright Utrecht

Meer informatie volgt

Image

Mark van den Houdenhoven

Meer informatie volgt

Image

Michel van Shaik

Meer informatie volgt