SPREKERS
Sprekers Blok 1 - Het zorg(verzekerings)stelsel
Image

Emeritus prof. dr. Veneuze chirurgie

Image
Persoonlijk hoogleraar, Hoogleraar
Health Services Research, School for Public Health and Prim Care, Fac. Health, Medicine and Life Sciences Maastricht Graduate School of Governance, School of Business and Economics.
Image

Hoogleraar betaalbare zorg aan Radboud Universitair Medisch Centrum en wetenschappelijk adviseur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij werkte eerder voor de Raad voor Volksgezondheid en Zorg en het ErasmusMC, Patrick is een expert in het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid dat zich richt op het betaalbaar houden van zorg. Hij is (co)-auteur van twee boeken, circa 75 artikelen en vele andere publicaties. Hij is een regelmatige spreker op (internationale) fora.  Patrick is lid van de stuurgroep van de divisie zorg van de OECD; en was eerder adviseur voor de EU, WHO op het terrein van strategische zorghervormingen. Hij adviseerde ook de regeringen van Finland, Oostenrijk en Zwitserland over deze zaken. Zijn dissertatie bevatte een institutioneel economische analyse van commerciële ziekenhuizen in verschillende landen. In 2018 verscheen onder zijn redactie het handboek “Betaalbare zorg” bij SDU.

Image

Dr. Marc Pomp, is sinds 1 januari 2008 werkzaam als zelfstandig adviseur en onderzoeker op het terrein van de gezondheidseconomie. Daarvoor werkte hij sinds 1998 in verschillende functies bij het Centraal Planbureau, waaronder die van programmaleider zorg. Tot zijn opdrachtgevers behoren onder meer het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM, farmaceutische bedrijven en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Andere onderzoeksbureaus vragen hem regelmatig om als extern expert tijdelijk deel uit te maken van een onderzoeksteam.

Marc Pomp verzorgt tevens een collegecyclus van zeven ochtenden voor de Health MBA van de Amsterdam Business School over het Nederlandse zorgstelsel. Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften over uiteenlopende onderwerpen op het terrein van de Nederlandse zorg en de werking van het Nederlandse zorgstelsel. In 2010 verscheen zijn boek over de baten van de zorg, met als titel ‘Een beter Nederland: De gouden eieren van de gezondheidszorg’. Een nieuw boek over de economie van dure geneesmiddelen is in voorbereiding.

Image

Georgette Fijneman is directievoorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en lid van het Comité van Aanbeveling bij de Stichting Leven en Financiën (LEF).

Daarvoor was ze als onafhankelijk adviseur én vanuit verschillende directieposities (onder andere SNS Bank, SNS Reaal, Zwitserleven, Achmea) betrokken bij grote transities in de financiële sector. Ze gelooft in de kracht van verbinding en zoekt bij voorkeur naar samenwerking. Ze studeerde Economie aan de Universiteit van Rotterdam.

 
Sprekers Blok 2 - Innovaties in de Zorg
Image

Martijn Aslander is stand-up filosoof en verbinder van mensen, informatie en ideeën. Hij is mede-auteur van de boeken Easycratie en Nooit Af. En recentelijk is zijn boek Hoe bouw je een Hunebed verschenen. Zowel in zijn publicaties als op het podium laat hij de ongekende mogelijkheden zien van de huidige netwerksamenleving voor mens en arbeidsmarkt.

Image

Hoogleraar en hoofd van de afdeling bio-informatica van het Erasmus MC

Peter is benoemd tot hoogleraar en is hoofd van de afdeling bio-informatica van het Erasmus MC. Hij promoveerde in 1995 op het gebied van moleculaire carcinogenese bij het klonen van predispositie-kankergenen.

Van der Spek heeft 6 jaar farmaceutische ervaring bij Akzo-Nobel en Johnson & Johnson en heeft verschillende internationale academische benoemingen in Japan, Australië en de VS. De bio-informatica groep in het Erasmus MC richt zich op de ondersteuning van datamining en analyse. Deze expertise wordt gebruikt voor fundamenteel onderzoek, moleculaire diagnostiek, moleculaire beeldvorming, (forensische) moleculaire biologie en ondersteuning van klinische proeven. Het Erasmus MC is een van de grootste medische centra in Nederland.

Image

Dhr. Dr. Leonard Witkamp (1960) is opgeleid tot arts aan het VUmc, heeft zich gespecialiseerd tot dermatoloog en is gepromoveerd aan het AMC te Amsterdam. In 2014 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Met onderwijs en onderzoek wil hij de plaats van telemedicine in de zorg verankeren.

Gedurende zijn jaren als praktiserend dermatoloog te Amsterdam besefte hij de noodzaak tot meer efficiëntie in de gezondheidszorg. Dit leidde ertoe dat hij in 2000 de onderzoeksorganisatie KSYOS Health Management Research oprichtte, waarmee hij TeleMedicine diensten onderzocht en ontwikkelde om het primaire zorgproces efficiënter te maken. De succesvolle ontwikkeling die hieruit voortvloeide had tot resultaat dat Witkamp in 2005 Ksyos oprichtte, de eerste virtuele zorginstelling in Nederland.

Image

Innovation Catalyst bij VGZ

Image

EMEA Technical and Business Development Lead IBM Watson Health

Image

Eveline Wouters is professor aan Fontys Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen, School of Allied Health Professions en aan Tilburg University, School of Social and Behavioural Science, Department of Tranzo. Ze is voorzitter van technologische en sociale innovaties, met een focus op acceptatie en implementatie van technologie in de chronische gezondheidszorg. Afgezien daarvan zijn het ontwikkelen van nieuwe technologische toepassingen in co-creatie met stakeholders en de toegankelijkheid van technologie haar onderzoeksthema’s. Naast haar onderzoek en onderzoek gerelateerd werk, is Eveline lid van de raad van toezicht van twee zorgorganisaties in Nederland, lid van de programmaraad zorgvernieuwing Psychogeriatrie en is (co) auteur van verschillende boeken over gezondheidszorg, technologie en design.

Image

Programmadirecteur Innovatie & Zorgvernieuwing, ministerie van VWS

Na studie bedrijfskunde (Interfaculteit Delft) werkzaam als secretaris bij de Nederlandse Vereniging voor Management (NIVE). Vanaf 1985 werkzaam in verschillende functies op financieel-economisch terrein bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Van 2000-2006 hoofd van het Projectbureau Zorgstelsel bij VWS. Het projectbureau coördineerde de vernieuwing van het zorgstelsel en de invoering van de Zorgverzekeringswet. Daarna plaatsvervangend directeur en vanaf 1 februari 2008 directeur Zorgverzekeringen.

Vanaf 1 november 2014 programmadirecteur Innovatie & Zorgvernieuwing bij VWS.

Image

Sjoerd Emonts werkt als adviseur bij strategie- en innovatiebureau BeBright. Met kwalitatieve en kwantitatieve analyses begeleidt hij klanten bij het maken van strategische keuzes. Ook helpt hij hen bij het ontwikkelen van hun visie en innovatieagenda. Sjoerd is o.a. betrokken bij Diagnose Transformatie en Diagnose Voeding & Gezondheid. Daardoor is hij op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg die zorgtransformatie noodzakelijk maakt en de technologie die zorginnovatie mogelijk maakt. Als auteur van de jaarlijkse publicatie Zorg Enablers brengt hij al enkele jaren de meest relevante technologische ontwikkelingen voor de zorg in kaart.

 
Sprekers Blok 3 - Zorg en politiek
Image

Voorzitter raad van bestuur Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Image

Lid Raad van Bestuur, ONVZ Zorgverzekeraar. 

Image

Managing Partner / Oprichter Public Matters

Met meer dan 25 jaar werkervaring op en rond het Binnenhof beschouw ik mijzelf als allround adviseur public affairs, lobby en stakeholder management. Daarbij fungeer ik als persoonlijk klankbord voor ondernemers en belangenbehartigers, ondersteun cliënten in uiteenlopende sectoren, en geef lezingen, trainingen en workshops, onder andere op de Campus Den Haag Universiteit Leiden.

Persoonlijk

Vanaf het moment dat ik startte met Public Matters in 2001 is het bureau doorontwikkeld tot een bureau met gespecialiseerde allround adviseurs: gespecialiseerd in een niche van belangenbehartiging en allround qua sectoren. Zelf probeer ik exponent te zijn van dat profiel. Mij kan je wakker maken voor een goed gesprek over het managen van een complex vraagstuk dat eigenaarschap kent van vele stakeholders. Net als voor een discussie over het pa-vak. Of om een lezing te geven aan mensen met interesse in de politieke en de manier hoe besluitvorming echt werkt. Het is een voorrecht om in Den Haag mijn vak uit te oefenen. Naast mijn dag-tot-dag werk beschouw ik het als mijn verantwoordelijkheid om opgedane kennis ten dienste te stellen van het publieke belang. Zeilen is mijn andere passie.

Image

Adviseur Autoriteit Consument & Markt

 
 
Sprekers Blok 4 - Leiderschap in de zorg
Image

Voorzitter Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit.

Sinds 2004 is Mark Van Houdenhoven als bestuurder verbonden geweest aan diverse ziekenhuizen. Hij promoveerde in 2007 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het thema zorglogistieke bedrijfsvoering. 

Image

Directievoorzitter Reinier de Graaf Gasthuis en lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep.

Prof. dr. Carina Hilders heeft een medische graad en is gespecialiseerd als gynaecoloog. Ze promoveerde op immunotherapie bij cervixcarcinoom en deed afgelopen jaren onderzoek naar behoud van vruchtbaarheid. Naast haar functie als directievoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis, is zij lid van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep, werkt zij nog steeds als gynaecoloog en is zij bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij heeft een uitstekende internationale reputatie als leider in verandermanagement in de gezondheidszorg, professionele ontwikkeling en patiëntgerichte zorg.

Image

Teammanager Nederlandse waterpolomannen

Hans speelde twaalf jaar in het Nederlands waterpoloteam en werd als speler en coach van Polar Bears Ede in totaal zeven keer landskampioen. Hij nam als sporter deel aan de Olympische Spelen van Barcelona en Atlanta en was daarna negen keer in een andere rol namens NOC*NSF actief bij de Spelen. Hans gaat ook mee naar Tokyo 2020 als een van de persvoorlichters van TeamNL en is tevens een stuwende kracht achter de Olympische missie van de Nederlandse waterpolomannen. Daarnaast ondersteunt en coacht hij individuele topsporters met een Olympische droom.

Kortom: Hans leeft voor de vijf Olympische ringen en combineert zijn kennis van topsport en teamdynamiek met de lessen van ruim 25 jaar zelfstandig ondernemerschap en de drijfverenanalyses van Profile Dynamics®.

Image

Specialist in de begeleiding van effectieve transformatie processen in de zorg. Als organisatieadviseur ondersteunt dr. Keijser organisaties en professionals in cultuurverandering en re-professionalisering die gepaard gaan met transformatie, dikwijls in de context van de complexe veranderopdracht van regionale zorgconsortia. Onder meer op basis van 15+ jaar ervaring met cultuurverandering en innovatie (m.n. e-health) programma’s in en buiten de Nederlandse zorg en zijn baanbrekend onderzoek op het gebied van (medisch) leiderschap, werkt Wouter Keijser als gepassioneerd innovatie-coach zowel op het niveau van beleidsvorming en besturing als dat van professionals en hun dagelijkse samenwerking. Binnen de wetenschap en consultancy hanteert en ontwikkelt Keijser evidence based strategieën en instrumenten op het gebied van collaboratieve governance, interdisciplinaire samenwerking en (medisch) leiderschap. Hij is gecertificeerd als (leiderschap) coach en daarnaast parttime verbonden als honours-docent en onderzoeker aan de vakgroep Change Management & Organizational Behavior (Universiteit Twente). Als onbezoldigd reviewer en adviseur is Keijser actief voor verschillende gremia, zoals de Europese Commissie, Ministerie van VWS en buitenlandse not-for profit organizaties in de zorg.

 
 
Sprekers Blok 5 - Brussel en de Nederlandse zorg

U brengt een werkbezoek aan het Europees Parlement, de Nederlandse Ambassade en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie. Diverse sprekers voor dit blok worden spoedig bekend gemaakt. 

Image
Image
Image
Sprekers Blok 6 - Duurzame zorg in Nederland
Image

Bestuurder van Geriant en hoogleraar Management & Organisatie van de Ouderenzorg bij de Erasmus School of Health Policy & Management, in Rotterdam.

Robbert heeft ruime ervaring als onderzoeker, adviseur, programmaleider, directeur en toezichthouder bij verschillende organisaties in zorg en welzijn. Hij is hoogleraar Management & Organisatie van de Ouderenzorg bij de Erasmus School of Health Policy & Management, in Rotterdam.

Image

Oprichter en Managing Director BeBright Utrecht