Image

Doelgroep

Deelnemers aan de Masterclass NieuweZorg zijn betrokken, op innovatie gerichte en gedreven (high potentials, middel en hoger) managers en directieleden in de zorg en aanverwante gebieden: politiek, zorgverzekeraars, farmacie, Medtech, Biotech, eerste en tweede lijn, algemeen ziekenhuis, GGZ, patiëntenverenigingen enzovoorts. Maar ook professionals die de zorg vanuit hun ervaring kennen en op zoek zijn naar mogelijkheden om zich te verdiepen behoren tot de doelgroep.

Post-WO diplomering

Door middel van het volgen van de Masterclass NieuweZorg krijgt u de mogelijkheid tot het behalen van uw Post-WO diplomering. Na afronding van de Masterclass NieuweZorg kunnen deelnemers het Post-WO diploma behalen door de uitvoering van een afstudeeropdracht onder begeleiding van prof. dr. ir. Liset van Dijk (Programmaleider Farmaceutische Zorg NIVEL, bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research Rijksuniversiteit Groningen) en/of één van haar teamleden.

Investering

De investering voor deelname bedraagt €10.850,- exclusief btw. Hierbij is inbegrepen: deelname aan de colleges en activiteiten, hotelovernachtingen, ontbijt, lunch, diner en versnaperingen, een coachend intakegesprek, persoonlijkheidstest en een individueel profile dynamics onderzoek en terugkoppeling. Daarnaast is het mogelijk een collega of relevante relatie uit te nodigen als introducé voor volgen van één dagprogramma uit een blok naar keuze (blok 1 uitgezonderd). In geval van verhindering bij één van de blokken is het mogelijk om een collega of relatie in uw plaats te laten deelnemen óf het volgende collegejaar zelf aan het gemiste blok deel te nemen.

Raad van Inspiratie

De Masterclass NieuweZorg wordt inhoudelijk en programmatisch ondersteund door de Raad van Inspiratie met vertegenwoordigers uit alle relevante geledingen in de Zorg. Professionals die hun sporen hebben verdiend en overtuigd zijn van de noodzaak om het samen anders, beter te doen.

Image
Prof. dr. ir. Liset van Dijk

Programmaleider Farmaceutische Zorg NIVEL, bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research Rijksuniversiteit Groningen

Image
Dr. Michel Dutrée

Directeur Assistis, voorzitter Longkanker Nederland

Image
Drs. Roland Eising

Senior Manager Zorginkoop
Zilveren Kruis

Image
Drs. Edwin Ket

Market Access Director Bristol-Myers Squibb

Image
Drs. Ferry Koper

Epidemioloog en strategisch adviseur innovaties en nieuwe netwerken in zorg, vitaliteit en gezondheid

Image
Dr. Rudolf van Olden

Managing Director AveXis Nederland

Image
Ir. Frank de Reij MBA

CEO Meander Medisch Centrum

Image
Drs. Margot van der Starre

Voorzitter RvB Zorgpartners Midden-Holland

Image
Dr. Marcel van Raaij

Directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Image
Prof. dr. ing. Peter van der Spek

Hoogleraar en hoofd afdeling Bioinformatica, Erasmus MC

Image
Dr. Marcel Canoy

Adviseur Autoriteit Consument & Markt

 
Kennis vergaard, geïnspireerd en mijn netwerk vergroot, nieuwe inzichten gekregen over politieke besluitvorming. De Masterclass NieuweZorg dwingt je tot zelfreflectie en de zorg vanuit een helikopter perspectief te bekijken.Robbert Schuijbroek | Value Access & Policy Manager, Amgen
Goed geïnformeerde en geëngageerde sprekers, een mooie diverse groep deelnemers en een organisatie met oog voor de persoon. Ik heb een mooie basis kunnen leggen voor mijn eigen werk in de NieuweZorg. Susan van Velzen | Strategische adviseur zorg, ACM
Divers programma.. zeer verrijkend om samen met deelnemers van verschillende organisaties, dus vanuit verschillende perspectieven, naar de zorg te kijken. Sander van Bochove | Zorginkoper regio Noord Nederland, Zilveren Kruis